Filosofie en spiritualiteit. Leven en denken vanuit een ideële inspiratie

We leven in een tijd van schuivende panelen. Ook in religieus en wereldbeschouwelijk opzicht is de werkelijkheid vloeiend geworden. Velen zijn ook daar aan het ‘zweven’ geslagen, losgeraakt van hun traditionele wortels en op zoek naar nieuwe vormen van levensoriëntatie en ‘zingeving’. Die zoektocht naar verdieping van het bestaan wordt vaak met de term ‘spiritualiteit’ aangeduid: een leefwijze die vanuit een visie wordt aangestuurd ofwel leven vanuit een ideële inspiratie.

De symfonie van de natuur. Tableau van een kleurrijke en creatieve werkelijkheid.

De ecologische crisis hangt met een bepaalde kijk op de natuur samen, te weten het zogeheten gemechaniseerde wereldbeeld. In deze optiek is de natuur een ensemble van dode, inerte dingen zonder binnenkant en eigen activiteit. Als gevolg daarvan degradeerde zij in de moderne tijd tot een inventaris van hulpbronnen en vervreemdden mens en natuur van elkaar.De ‘oplossing’ van deze crisis vereist daarom een ander natuurbeeld.

Europa - Idee eines Kontinents. Eine kulturphilosophische Erkundung

Europa ist durch seine Kultur, Ideenwelt und Lebensweise eine starke Marke. Dennoch stockt der Prozess der europäischen Integration immer wieder. Van der Wal plädiert dafür, für neuen begeisternden Elan auf die Geschichte zurückzugreifen, die der europäischen Lebens- und Denkweise zugrunde liegt.Die Geschichte einer ganz eigenen Form von Humanität, die im Zeichen der freien Entfaltung der Persönlichkeit eines jeden steht, in der alle als gleichwertige Personen ernst genommen werden - und in der Solidarität und Mitmenschlichkeit wesentliche Komponenten sind. Diese Humanitätsauffassung überträgt sich dann auf der Ebene der Gesellschaft in die Institutionen der Demokratie, des Rechtsstaats, der Menschenrechte, der Partizipationsgesellschaft und des Rheinländischen Unternehmensmodells.

Denken over Geneeskunde

Grensverkenningen onder redactie van Koo van der Wal, Hugo Verbrug, Louw Feenstra. De Driehoek, ISBN 978 90 6030 753 3. 2018

Op zoek naar de ziel van Europa

Een cultuurfilosofische verkenning.Gompel&Svacina, ISBN 9789463710114. 2018

Die Wirklichkeit aus neuer Sicht

Für eine andere NaturphilosophieSpringer Verlag, Wiesbaden 2016

Nieuwe vensters op de werkelijkheid

Contouren van een natuurfilosofie in ontwikkelingKlement/Pelckmans, Zoetermeer 2012. Tweede druk 2016.

Humaniteit

Uitdagingen en perspectieven voor een eigentijds humanisme.Klement/Pelckmans, Kampen 2008

Wat is er met de ethiek gebeurd?

Over ethisch denken onder laatmoderne omstandighedenKlement/Pelckmans, Kampen 2008

Die Umkerung der Welt

Über den Verlust von Umwelt, Gemeinschaft und SinnKönigshausen und Neumann, Würzburg 2004

De omkering van de wereld

Achtergronden van de milieucrisis en het zinloosheidsbesefAmbo, Baarn 1996

Recht met reden

Verzamelde opstellen(redactie en voorwoord René Foqué)Kluwer, Deventer 2003

Karl Jaspers

Wereldvenster, Baarn 1970

Jaspers und Spinoza, ein philosophisches Gespräch

Brill, Leiden, 1987

Wereld beschouwelijk denken als filosofisch probleem

Dissertatie,Kruseman, Den Haag 1968

Liber Amicorum voor Koo v.d. Wal

Filosofie, Ethiek en Praktijk

Redactie Marian Verkerk

Erasmus Universiteit 2000

Redactievoering

De derde revolutie in de geneeskunde
Charles de Monchy – De derde revolutie in de geneeskunde
Driehoek, Rotterdam 2016

Van grenzen weten

Aanzetten tot een nieuw denken over duurzaamheid, samen met Bob Goudzwaard

Damon, Budel 2006

Vrijheid, gelijkheid en broederschap?

Betekenis en huidige relevantie van het devies van de Franse Revolutie

Damon, Budel 2004

Het eigen gewicht van de dingen

Milieu-filosofische opstellen, samen met Maarten Coolen

Damon, Budel 2002

Vragen naar zin

Beschouwingen over zingevingsproblematiek, samen met F.C.L.M. Jacobs

Ambo, Baarn 1992

Medische schaarste en het menselijk tekort

Samen met F.C.L.M. Jacobs

Ambo, Baarn 1988

Euthanasie, knelpunten in een discussie

Ambo, Baarn 1987