Goossen Albertus (Koo) van der Wal (1934, Sneek), studeerde wijsbegeerte, godsdienstwetenschap en Duitse taal- en letterkunde  te Amsterdam (VU en UvA) en Göttingen.

Promotie in de wijsbegeerte aan de UvA op een proefschrift
Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem.

Wetenschappelijk medewerker en sinds 1972 hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam (leeropdracht: Inleiding in de wijsbegeerte, en ethiek) en sinds 1978 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (leeropdracht: Wijsbegeerte, in het bijzonder de ethiek en de rechtsfilosofie). De laatste jaren van zijn actieve academische loopbaan (1995-2000) bezetter van een bijzondere leerstoel milieufilosofie.

Vele jaren voorzitter van de interdisciplinaire docentengroep van het interfacultaire keuzevak ontwikkelingsproblematiek (later mondialiseringsvraagstukken).

Medeoprichter en (een aantal jaren) voorzitter van de redactie van het tijdschrift Filosofie en Praktijk; voorzitter (een aantal jaren) van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie; vele jaren redactielid van Wijsgerig Perspectief.
Erelid van de Nederlandse Vereniging van Ethici.

Gastdocentschappen aan verschillende universiteiten, waaronder Toronto, Wenen en Boedapest. Maakte in de jaren 80 van de vorige eeuw (voor de val van het IJzeren Gordijn) deel uit van een Nederlands-Belgische groep hoogleraren die in Praag regelmatig colleges gaven aan een schaduwuniversiteit van docenten en studenten die wegens sympathie voor de hervormingen van Dubček van de `officiële’ universiteit verwijderd waren.

Publicaties op het gebied van de ethiek, de rechts- en politieke filosofie, de cultuurfilosofie, de geschiedenis van de wijsbegeerte en de milieufilosofie. Laatste boekpublicatie: Nieuwe vensters op de werkelijkheid. Contouren van een natuurfilosofie in ontwikkeling (najaar 2012).

Bekleedde drie maal de functie van decaan van de faculteit, eenmaal in Amsterdam en twee maal in Rotterdam.

Stond mede aan de wieg van het Rotterdamse Honours Programme en was daarbij ook enkele malen als docent betrokken.

Werkte vanaf het tweede cursusjaar tot heden mee als docent in het verband van Hovo-Rotterdam.

Naast zijn academische loopbaan o.m. voorzitter van de Nederlandse afdeling van Amnesty International en voorzitter van de Stichting voor Vluchteling-studenten UAF.

Hobby’s: schaken en kerkorgel spelen.

Deze website maakt gebruik van cookies om naar verwachting te functioneren. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.
Akkoord
Weiger